Vergadertraining en coaching Schuur op de Hei

Vergaderen, zó kan het ook

Het kan écht: effectiever en ‘leuker’ vergaderen … en ik help je daarbij graag op weg.
Het verbeteren van de kwaliteit van je vergaderingen vereist inzicht in hoe doen we het nu en afspraken rond wat kan anders en hoe gaan we dat doen.

Als vergader-trainer/-coach heb ik diverse teams getraind en teamleden met specifieke taken in vergaderingen individueel gecoacht.

 

Loes van den Ingh
Vergadertrainer/-coach

Ik heb meer dan 20 jaar dag in dag uit vergaderd. En dus weet én vind ik iets van vergaderen … Ik houd van korte, effectieve vergaderingen waarin alle aanwezigen bijdragen en ‘aan-staan’.

Mijn aanbod

Als vergader-trainer/-coach heb ik diverse teams getraind en teamleden met specifieke taken in vergaderingen individueel gecoacht. Die ervaringen vormen – in combinatie met mijn eigen vergaderervaring – de basis voor een op maat teamtraining, passend bij de situatie en vraag.

Individuele coaching is mogelijk in aanvulling op de teamtraining of los daarvan. Ook dan starten we met een intake waarbij we o.a. leerdoelen en samenwerking bespreken.

Teamtraining

De essentie van mijn training is het ‘boven en onder de tafel principe’, ofwel: er spelen meer factoren bij een vergadering dan je veronderstelt:

Boven de tafel

Waarom vergaderen jullie? Wat zijn de concrete doelstellingen? Hoe match je deze met agendapunten, tijd en taken?

Ik begeleid voorzitter en notulist in hun rol en kan eenmalig een van deze rollen vervullen om een frisse start te maken.

Onder de tafel

Vaak zijn ook minder concrete factoren van invloed op de vergadering en het resultaat. Daarom introduceer ik de Mol (als in: de verborgen agenda), de beer (als in: op de weg) en de olifant (als in: in de kamer). We onderzoeken: spelen deze factoren in jullie team een rol en belangrijker: willen jullie daar iets aan veranderen?

Coaching

‘Tijdens mijn jaarlijkse beoordeling merkte mijn teamleider op dat ik tijdens vergaderingen te onzichtbaar ben. Ik kan ook meer bijdragen, maar mijn meer ervaren collega’s maken me onzeker’. 

In de coaching gaan we uit van een individuele vraag en concrete leerdoelen.

Ook vind ik het belangrijk om de context waarbinnen je de taken uitvoert (organisatie, het team, voorwaarden, kaders, regelgeving) mee te nemen in de coaching en technieken oefenen als je dat wilt. We ronden de coaching af met een evaluatie op de leerdoelen en onze samenwerking.

Zo gaan we aan de slag

  • Je belt mij (06 3359 1916) of neemt contact op via email (info@schuuropdehei.nl).
  • We maken een online afspraak, bespreken jouw vraag of wens/die van jullie team en kijken of ik daar iets in kan betekenen.
  • We stellen vast welk aanbod het beste past: een teamtraining en/of individuele coaching:
    • Bij een teamtraining doe ik aan de hand van een intake een concreet voorstel over het programma/agenda en maak een overzicht van de bijbehorende kosten.
    • Bij individuele coaching doe ik, op basis van de persoonlijke intake een voorstel m.b.t. het aantal sessies en maak een overzicht van de bijbehorende kosten.
    • Zowel de teamtraining als de individuele coaching evalueren we na afloop op alle punten van de samenwerking.

Lees hier hoe Marjolein haar vergader-coaching heeft ervaren

Een vergadertraining volgen bij Loes is een dikke aanrader omdat ze je dankzij haar persoonlijke benadering:
… Laat inzien waar je op dit moment staat, waar je heen wilt (wil je dat eigenlijk wel?) en hoe je daar komt
… De situatie breder trekt dan dat ene overlegclubje (want vergaderen gebeurt ook buiten de vergaderzaal!)
… Compleet in de watten legt in de gezellig ingerichte (ja zelfs met inbegrip van de anti-corona-spatschermen) Schuur op de Hei met koffie en koekjes (als de kat ze niet opeet trouwens…)

Wat ik verder van Loes heb geleerd: Vraag je af of de vergadering écht nodig is / Delegeren kun je leren / Je bent goed zoals je bent; hoe laat je je sterke punten voor je werken tijdens de vergadering?

Marjolijn Vonhof

Projectleider, VVN Veilig Verkeer Nederland

Vergadertraining & -coaching kunnen in company óf bij Schuur op de Hei worden georganiseerd.