Privacy Statement

Schuur op de Hei neemt de privacy van haar klanten serieus en zal informatie over klanten op een veilige manier verwerken en gebruiken.
(Vierhouten, 1 november 2022)

Wat is Schuur op de Hei?
Schuur op de Hei is een vergaderlocatie. Op de locatie kan behalve vergaderd, ook getraind en gecoacht worden.

Reserveren bij Schuur op de Hei
Als u belangstelling heeft om Schuur op de hei te reserveren of u wilt meer informatie kunt u dat op verschillende manieren regelen:
– Door telefonisch contact op te nemen
– Door een e-mail te sturen naar info@schuuropdehei.nl
– Door het informatieformulier in te vullen en te versturen (naar info@schuuropdehei.nl)

Welke informatie wordt door Schuur op de Hei verzameld en verwerkt?
Schuur op de Hei verzamelt alleen informatie die nodig is om offertes te verstrekken, reserveringen te maken en te factureren.
Om een offerte aan te vragen, een reservering te maken en een factuur te ontvangen hoeft u geen account aan te maken.
Schuur op de Hei slaat offertes, reserveringen en facturen op. De informatie die op deze documenten staat vermeld, wordt alleen gebruikt om het proces van offreren, reserveren en facturering adequaat uit te voeren.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Schuur op de Hei verzamelt geen Automatisch Gegenereerde Informatie.

Reclame
Uw gegevens worden door Schuur op de Hei niet gebruikt om u ongevraagde reclame te versturen.

Informatie aan derden
Schuur op de hei zal uw gegevens niet zonder expliciete toestemming aan derde partijen verstrekken. Enige uitzondering daarop is het verstrekken van gegevens aan derden indien Schuur op de Hei daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt Schuur op de Hei uw persoonlijke informatie?
Schuur op de Hei neemt passende technische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verantwoordelijkheid Schuur op de Hei
De website van Schuur op de Hei bevat hyperlinks waarmee u de website van Schuur op de Hei verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Schuur op de Hei heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt.
Schuur op de Hei accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

Vragen
Heeft u vragen over de Privacy Statement van Schuur op de hei dan kunt u een e-mail sturen naar: info@schuuropdehei.nl